Praca dla emerytów

Emeryci, którzy pracują na etatach, to zdaniem swoich rówieśników szczęściarze. Większość nie ma żadnych szans na znalezienie pracy. Emeryci pomocy w PUP nie znajdą, nie rejestruje się w nich osób w wieku emerytalnym. Tylko nieliczni emeryci mają to szczęście, że mogą nie tylko pracować zarobkowo, ale ich praca jest chwalona przez pracodawców.
do 3047 złotych brutto bez ryzyka obniżenia emerytury,
od 3047 do 5659 zł brutto – świadczenie zmniejszone o kwotę przekroczenia dozwolonego pułapu (70 proc. średniej pensji),
od 5659 złotych brutto w górę – ZUS zawiesi prawo do emerytury.
Ograniczenia te nie dotyczą pracy na emeryturze, o ile jest ona wykonywana na podstawie umów, od których nie odprowadza się składek społecznych, a więc na przykład:
umów o dzieło, umów najmu nieruchomości, jeśli nie stanowi on przedmiotu działalności gospodarczej.
Jeśli emeryt wykonuje kilka umów zleceń, to oskładkowane powinny być wszystkie z nich dopóki ich łączna wartość nie będzie równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Umowa o dzieło powoduje obowiązek ubezpieczeniowy w dwóch ściśle określonych przypadkach. Po pierwsze gdy jest zawarta z pracodawcą, z którym wykonawca dzieła pozostaje równocześnie w stosunku pracy. Po drugie – gdy emeryt podpisze taką umowę z innym podmiotem, lecz wykonuje ją na rzecz własnego pracodawcy.

Ile może dorobić emeryt

Praca dla emerytówPowyżej 5484,60 zł, czyli 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – emerytura zostanie zawieszona. Pomiędzy tymi kwotami przychodu, emerytura lub renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy może zostać zmniejszona maksymalnie o 565,53 zł, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy o 424,18 zł, renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba o 480,73 zł. Po zarobieniu 5486 zł świadczenie może zostać zawieszone. Do przychodów, które mają wpływ na zawieszanie prawa do świadczeń emerytalnych nie wlicza się pieniędzy uzyskiwanych z wykonywania pracy, która nie wiąże się z obowiązkiem opłacania składek, np. na umowach cywilnoprawnych czy z tytułu najmu nieruchomości. Jeżeli pracownik odchodzi na emeryturę, to może dostać odprawę emerytalną. To dodatek powszechny, który jest przyznawany bez względu na to, czy było się zatrudnionym na czas nieokreślony czy nie. Limity dotyczące pracy na emeryturze dotyczą osób które już pobierają świadczenie, ale nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, który dziś dla kobiet wynosi ponad 61, a dla mężczyzn ponad 66 lat, zaś po wprowadzeniu w życie zapisów nowej ustawy, 1 października 2017, zostanie obniżony do odpowiednio 60 i 65 lat.

Działalność gospodarcza

Emeryt może też swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. Co ważne, w tym przypadku ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu przedsiębiorca podlega dobrowolnie, składek tych więc nie musi odprowadzać. To ulga podatkowa w wysokości około 10 tysięcy złotych rocznie. Świadczenie nie zostanie też obniżone, jeśli emeryt dorabia na umowę cywilnoprawną, np. o dzieło.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here