Rejestracja spółki w Warszawie

Rejestracja spółki w Warszawie to proces, który wymaga dopełnienia wielu formalności związanych z zarejestrowaniem nowej działalności. Sprawę możesz załatwić wyłącznie online od 1 lipca 2021 roku. Rejestracja spółki akcyjnej pozwala na stworzenie spółki handlowej posiadającej osobowość prawną. Pamiętaj jednak, że taka spółka nie może być zawiązana przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uwaga! Rejestracja spółki w Warszawie skutkuje wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego na specjalny wniosek złożony wraz z załącznikami. Wniosek w formie elektronicznej złóż poprzez portal rejestrów sądowych. Każda osoba posiadająca własne konto na portalu może zarejestrować nową spółkę. Warto dodać, że dokumenty mogą zostać podpisane wyłącznie przez:

 • zarząd, czyli wszystkich członków,
 • pełnomocnika procesowego np. radcę prawnego, który został powołany przez zarząd spółki.

Rejestracja spółki akcyjnej – jak poprawnie uzupełnić wniosek?

Zastanawiasz się, jak uzupełnić wniosek podczas rejestracji spółki w Warszawie? To proste! W dokumencie musisz uwzględnić takie informacje, jak:

 • nazwa firmy, siedziba oraz adres do doręczeń,
 • przedmiot działalności spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego oraz liczba i wartość nominalna akcji,
 • nazwiska i imiona członków zarządu oraz reprezentantów spółki,
 • nazwiska i imiona rady nadzorczej,
 • czas trwania spółki, o ile jest oznaczony.

Warto zaznaczyć, że do wniosku konieczne będzie dołączenie sporządzonego wcześniej statutu spółki. Ten powinien wskazywać okoliczności uczestnictwa członków w dochodach, które również należy wyjaśnić we wniosku. Rejestracja spółki w Warszawie wymaga dostarczenia wraz z wnioskiem dodatkowej dokumentacji, takiej jak:

 • oświadczenia członków o wniesieniu wpłat na akcje, które są oznaczone statutem,
 • dowód wpłaty akcji na rachunek organizacji,
 • listę nazwisk i imion osób w spółce oraz adres do doręczeń,
 • dokumenty dot. powołania członków spółki (o ile nie wynika to z aktu notarialnego),
 • zezwolenie lub dowód zatwierdzenia statutu przez organy władzy publicznej,
 • pełnomocnictwa (opcjonalnie).

Podsumowując – rejestracja spółki akcyjnej w Polsce nie jest trudna, ale wymaga dopełnienia wielu formalności urzędowych. Bez kompletu dokumentów oraz poprawnie uzupełnionego wniosku zarejestrowanie nowej spółki akcyjnej w Warszawie lub jakimkolwiek innym mieście nie będzie możliwe. Pamiętaj, że rejestracja spółki akcyjnej kosztuje 617 złotych (500 zł opłaty sądowej, 100 złotych opłaty za wpis do Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz 17 złotych opcjonalnej opłaty za pełnomocnictwo).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here