Jak rozkręcić biznes

Jednak największym kapitałem początkującego przedsiębiorcy jest jego kreatywność. W dzisiejszych czasach liczy się przede wszystkim marketing internetowy i public relations. Zamów stronę internetową promującą usługi, które świadczysz, działaj aktywnie na profilu w social mediach, zwiększaj zasięg swoich wpisów wszystkimi możliwymi drogami. Bardzo korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy jest posiadanie szerokiej liczby osób polecających przedmiot jego działalności. Taki stan rzeczy nie tylko zwiększa sprzedaż, ale także buduje renomę marce.

Czy rozkręcenie własnego biznesu jest trudne

Nowo powstające firmy mogą liczyć na wsparcie finansowe. Dotacje na ten cel w ramach regionalnych programów operacyjnych będą udzielane przez urzędy marszałkowskie. Dostępne są także fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, różnego rodzaju kredyty.

Kroku po kroku jak założyć własną firmę

Jak rozkręcić biznesRejestracja firmy w Urzędzie Miasta- zgłoszenie do ewidencji. Przy zgłoszeniu działalności gospodarczej należy przedstawić dokument tożsamości. Opłata za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zgłoszenia do ewidencji dokonuje każdy ze wspólników z osobna – każdy też wnosi osobno opłatę.
Numer REGON w Urzędzie Statystycznym- W ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy wystąpić do właściwego ze względu na adres zamieszkania urzędu statystycznego o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów

Gospodarki Narodowej – nadanie numeru statystycznego REGON.

Firmowe konto bankowe i pieczątka- Przy zakładaniu działalności gospodarczej na własny rachunek, należy pamiętać o obowiązku posiadania firmowego rachunku bankowego. Obowiązkowe jest założenie konta firmowego powiadomienie odpowiednich organów o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego Twojego przedsiębiorstwa. Pieczątka firmowa jest natomiast niezbędna m.in. przy zakładaniu rachunku bankowego lub wystawianiu dokumentów sprzedaży. Wyrabiając pieczątkę firmową, samodzielnie określa się dane, które się na niej znajdą.
Urząd Skarbowy – NIP i wybór formy opodatkowania- Po pierwsze, musisz dokonać rejestracji NIP. W przypadku 1-osobowej działalności gospodarczej Twój NIP stanie się jednocześnie NIPem Twojej firmy – wypełnić odpowiedni formularz jednak musisz i tak, tyle że numer znasz od razu.
Składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS- Potrzebne formularze: ZUS ZFA, ZUS ZPA, ZUS ZUA, ZUS ZZA.

Jeśli nie zatrudniasz pracowników – ten punkt już Cię nie dotyczy.

Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy- Jeśli przedsiębiorca – pracodawca zatrudni pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia musi powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego państwowego
Założenie i rozkręcenie własnej firmy jest bardzo proste, dlatego też warto jest podjąć się takiego wyzwania i zacząć zarabiać własne pieniądze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here