jak obliczyć wynagrodzenie

Szukasz nowej pracy? Przechodzisz zatem wiele rekrutacji i rozmów o pracę. Wszędzie potencjalni pracodawcy podają Ci jakieś kwoty, które być może będziesz zarabiać, podejmując u nich pracę. Niestety Tobie to nic nie mówi? Spokojnie, poniższy artykuł wyjaśni Ci, jak obliczyć wynagrodzenie przy zatrudnieniu na umowę o pracę.

Czym jest wynagrodzenie?

Kwota, którą pracodawca umieszcza na umowie o pracę, jest zawsze kwotą brutto. Co to oznacza? Mianowicie to, że są to całe wynagrodzenie, które nie zostało pomniejszone o żadne podatki i składki, które pracownik jest zobowiązany odciągać. Chodzi tu o składki na ubezpieczenie społeczne, na podatek dochodowy oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Trzeba jednak pamiętać, że wynagrodzenie brutto zawiera również: premie, dodatki, nadgodziny, pracę w porze nocnej, urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za czas choroby a także składki ZUS. Po odciągnięciu składek, otrzymuje się wynagrodzenie netto, czyli tak zwane „na rękę”.
Można by było zatem wysnuć wniosek, że nie potrzebuje się opłacania żadnych składek… No niestety nie można tego uczynić. Odprowadzanie składek jest obowiązkiem każdego pracownika, wynikającym z Kodeksu Pracy. Lepiej jest zatem powierzyć odprowadzanie ich działowi kadr i pracodawcy, aniżeli samemu co miesiąc dokonywać takich opłat (co w żaden sposób nie zwiększyło by wynagrodzenia otrzymanego do ręki). Jak zatem oblicza się poszczególne odtrącenia?

Składki na ubezpieczenie społeczne

jak obliczyć wynagrodzenie
Te składki są obowiązkowe i są podstawowym przychodem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To stamtąd następnie otrzymuje się emerytury, renty czy zasiłki. Składki na ubezpieczenie wyrażane są procentowo i wyglądają następująco:
– emerytalne: 19,52% (opłacane i przez pracownika, i przez pracodawcę po 9,76%);
– rentowe: 8,00% (1,5% opłaca pracownik, 6,5% – pracodawca);
– chorobowe: 2,45% (pokrywa pracownik);
– wypadkowe: 0,40% – 8,12%(pokrywa pracodawca).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Aktualnie wysokość tej składki wynosi 9%. Odliczeniu od podatku podlega 7,75%. Reszta jest potrącona z dochodu pracownika.

Zaliczka na podatek dochodowy

Opłacanie zaliczki na podatek dochodowy, to obowiązek każdego podatnika. Jego wysokość to 18% w przypadku, kiedy dochód roczny nie przekracza 85 528 PLN.
Będąc przy podatku dochodowym, warto wspomnieć również o kosztach. Koszt uzyskania przychodu wiąże się z tym, czy pracownik pracuje i mieszka w jednej miejscowości (wówczas kwota takiego kosztu wynosi 111,25 PLN), czy mieszka poza miejscem wykonywania pracy (tu koszt wynosi 139,06 PLN). Koszty te można odliczyć przy corocznym rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym (PIT).

Jak zatem obliczyć wysokość wynagrodzenia netto?

1. Przyjąć za podstawę wpisaną na umowie kwotę brutto.
2. Obliczyć kolejne składki (emerytalna: kwota brutto x 9,76%; rentowa: kwota brutto x 1,5%; chorobowa: kwota brutto x 2,45%) i je zsumować.
3. Obliczyć wysokość składek ZUS (kwota brutto minus zsumowane składki, a następnie całość pomnożona przez 9%).
4. Obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy: punkt 3 – 111,25 zł lub 139,06 zł.
5. Zakładając, że dochód nie przekracza 85 528 zł, należy obliczyć 18% od punktu 4 i odjąć od niego stałą kwotę wolną od podatku: 46,33 zł.
6. Następnie należy obliczyć raz jeszcze składkę zdrowotną, według stawki 7,75% i obliczyć zaliczkę na podatek.
7. Po odjęciu wszystkich, powyższych punktów, otrzyma się wynagrodzenie netto.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here