Geodezja studia

Geodezja – nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni. Wynikiem geodezyjnych pomiarów terenowych i prac kameralnych są różnego typu opracowania graficzne np. mapy czy profile ale także dokumenty tekstowe o charakterze prawnym. Studia w zakresie geodezji mogą okazać się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę dla osób, które charakteryzują się skrupulatnością, inteligencją, wyobraźnią przestrzenną i rzetelnością. Absolwent studiów na kierunku geodezja i kartografia ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii. Po ukończeniu studiów student może ubiegać się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1, 2, 4 i 5 wymienionych w art. 43 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 (po spełnieniu innych wymogów ustawowych).

Przedmioty na studiach Geodezja i kartografia

Geodezja studia
Matematyka
Fizyka
Grafika inżynierska
Informatyka
Geomatyka
Rachunek wyrównawczy
Geodezja podstawowa, geodezja satelitarna i astronomia geodezyjna
Geodezyjne pomiary szczegółowe
Geodezja inżynieryjna
Kartografia
Fotogrametria i teledetekcja
Kataster i gospodarka nieruchomościami
Systemy informacji przestrzennej

Żeby dostać się na geodezję i kartografię, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, język obcy, język polski. Geodezja i kartografia nie należy do kategorii łatwych kierunków, nie jest przeznaczony dla każdego, natomiast możesz być pewien, że jako absolwent pracy nie będziesz szukał długo.

Wymagania na studia geodezja

1. Studia na kierunku geodezja i kartografia wymagają od studenta dobrych zdolności w zakresie nauk ścisłych, szczególnie w zakresie matematyki i fizyki, oraz wiedzy geograficznej.
2. Student powinien charakteryzować się:
umiejętnością organizacji i współpracy
zmysłem przestrzennym i dobrym wzrokiem
skrupulatnością, dbałością o szczegóły
obyciem z programami komputerowymi
3. Nabycie umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury wymaga łatwości przyswajania informacji technicznych i obycia z urządzeniami elektronicznymi.
Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii Powinien posiadać umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.

Jaka praca po geodezji

Absolwenci będą mogli ubiegać się o przyjęcie do izby urbanistów i pełnić samodzielne funkcje w planowaniu przestrzennym.
przedsiębiorstwa geodezyjne i kartograficzne
przedsiębiorstwa pokrewne związane z budownictwem;
przedsiębiorstwa deweloperskie;
administracja państwowa i samorządowa;
szkolnictwo – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.23

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here