Zwrot podatku z Holandii

Kryteria, aby uzyskać zwrot podatku z Holandii, dotyczą osób niezameldowanych w Niderlandach lub mieszkających w tym kraju przez część roku pod warunkiem spełniania trzech warunków. Przepisy te dotyczą tych podatników, którzy posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, Liechtensteinu, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Bonaire, Sint Eustatius lub Saby i osiągają najmniej 90% dochodów opodatkowanych w Holandii. Poza tym podatnicy muszą na specjalnym formularzu Belastingdienst przedstawić zaświadczenie o dochodach wystawione przez właściwy urząd skarbowy w kraju zamieszkania.

Jak rozliczyć zwrot podatku z Holandii?

Rozliczyć podatek z dochodów osiągniętych na terenie Holandii może każdy, kto legalnie pracował na terenie Niderlandów i miał odprowadzane zaliczki na podatek do holenderskiego urzędu skarbowego. Co istotne, obowiązek rozliczenia będzie powstawał w momencie, gdy kwota przewidywanego zwrotu jest wyższa niż 14 EUR lub gdy przewidywana dopłata do urzędu wynosi więcej niż 45 EUR. O zwrot podatku z Holandii można się starać do pięciu lat wstecz. Aby móc skorzystać z obowiązujących przepisów, musimy posiadać holenderską kartę podatkową (Jaaropgaaf/Jaaropgave), którą wydaje pracodawca za każdy rok podatkowy po 31 grudnia danego roku.

Każdy, kto legalnie pracował w Holandii, może się ubiegać o odzyskanie podatku z tego kraju. Warto podjąć ten trud, ponieważ średni zwrot wynosi około 2700 zł. Konieczne do przeprowadzenia procedury będzie posiadanie wspomnianych wyżej dokumentów oraz niezbędnych informacji. Holenderski Jaaropgave jest odpowiednikiem naszego PIT-11 i jest koniecznym drukiem do starania się o zwrot podatku z Holandii. Jeśli nie posiadamy wyżej wymienionego dokumentu, możemy się rozliczyć również na podstawie Solarisów – miesięcznych lub tygodniowych podsumowań wypłat wraz z potrąconymi podatkami.

Korzystne wspólne rozliczenia

Warto pamiętać, że zwrot podatku z Holandii szczególnie dla osób osiągających wyższe dochody w latach 2011- 2014, kiedy nie ma możliwości na uzyskanie pełnego zwrotu nadpłaconego podatku, będzie korzystniejsze przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem. Konieczne będzie natomiast wyrobienie swojemu partnerowi numeru SOFI/BSN. Co istotne BSN będą posiadać tylko te osoby, które po 2007 roku zameldują się w gminie holenderskiej.

Jednym z ważniejszych form rozliczenia, które podwyższają zwrot podatku z Holandii, jest rozłąkowe. Oczywiście obowiązują określone warunki, które trzeba spełnić. Przede wszystkim należy posiadać tzw. partnera fiskalnego, który mieszka w Polsce, innym kraju lub pozostaje na bezrobociu oraz przedstawić potrzebne dokumenty od pracodawcy poświadczające jego zarobki w Polsce lub za granicą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here