Własna działalność

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej mogą być znaczne w zależności od branży w której planujesz działać. Dlatego też zanim założysz Twoją wymarzoną firmę i zainwestujesz większe pieniądze musisz dokładnie policzyć jakie wydatki musisz ponieść na jej założenie.
Jakie są rejestracyjne opłaty za założenie firmy
czynny podatnik VAT lub podatnik VAT-UE – 170 zł.
za dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych – 110 zł,
podmiot wykonujący działalność kantorową – 1087 zł,
podmiotu wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepisów o usługach turystycznych w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w – zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych – 514 zł,

Koszty prowadzenia firmy

Do pierwszej grupy możemy zaliczyć następujące opłaty:
1. Rejestracyjne:
jako czynny podatnik VAT lub podatnik VAT-UE – 170 zł. W planach jest zlikwidowanie tej opłaty, jednak w roku 2014 obowiązuje ona nadal,
rejestracja szczególnej formy działalności, np. spółki jawnej: wpis do KRS – 500 zł oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
za rejestrację samochodu,
za dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych – 110 zł,
za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, np.:
podmiotu wykonującego działalność kantorową – 1087 zł,
podmiotu wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepisów o usługach turystycznych w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w – zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych – 514 zł,
2. Za wydanie zaświadczeń i pozwoleń:
zaświadczenie o numerze nadania NIP (np. jeśli zgubimy taki dokument. Przy zakładaniu działalności jest on wysyłany podatnikowi bez pobierania opłaty) – 21 zł,
zaświadczenie potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (VAT-23 lub VAT-24) – 160 zł,
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – 21 zł (za każdy egzemplarz),Własna działalność
pozwolenia lub koncesje, np. za zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji – 1087 zł,
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
3. Podatki:
podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – przy zakładaniu spółki cywilnej 0,5% wartości umowy spółki. Podatek ten płaci także nabywca od umowy kupna-sprzedaży (np. komputera, samochodu lub innego przedmiotu) w wysokości 2%, jednak jeśli wartość umowy kupna jest ≥1000 zł,
podatek od nieruchomości,
podatek akcyzowy,
cło.
4. Pozostałe:
upoważnienie osoby do podpisywania w naszym imieniu np. deklaracji VAT lub innych pism wyjaśniających bądź rejestrację – 17 zł
notarialna – np. przy zakupie nieruchomości,
sądowa – np. przy zakupie nieruchomości,
opłaty członkowskie – np. do Krajowej Izby Lekarskiej, Krajowej Izby Architektów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here