Urlop pół etatu

Urlop wypoczynkowy jest udzielany wyłącznie na dni pracy pracownika, w wymiarze tylu godzin, ile pracownik powinien w danym dniu przepracować, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Redukcja urlopu

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na pół etatu, urlop wypoczynkowy wynikający z przepisów prawa pracy, powinien zostać zredukowany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Jeśli pracownik zatrudniony jest na pół etatu, a ma mniejszy niż 10-letni staż pracy, to będzie mu przysługiwało 10 pełnych dni urlopu wypoczynkowego. Pracownik jest uprawniony do 20 lub 26 dni urlopu, a pracuje:
1) na ½ etatu, wtedy jego urlop proporcjonalny do wymiaru jego czasu pracy wynosi odpowiednio 10 lub 13 dni,
2) na ¾ etatu, wtedy jego urlop proporcjonalny do wymiaru jego czasu pracy wynosi odpowiednio 15 lub 20 dni,
3) na 1/3 etatu, wtedy jego urlop proporcjonalny do wymiaru jego czasu pracy wynosi odpowiednio 7 lub 9 dni.

Jak udzielany jest urlop wypoczynkowy

1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Oznacza to, że w przypadku pracownika zatrudnionego na pół etatu należy najpierw pomnożyć przysługujący mu wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym przez wymiar obowiązującego pracownika etatu. Przy zatrudnieniu na część etatu, wymiar urlopu zależy od:
łącznego stażu pracy – czy wynosi więcej niż 10 lat, czy może mniej
wykształcenia – według przepisów zdobyte wykształcenie wlicza się do stażu urlopowego. Lata stażu za naukę określa art. 155 Kodeksu pracy
Urlopu wypoczynkowego udziela się oczywiście na dni pracy pracownika i odlicza stosowną liczbę godzin od ogólnej puli godzinowej. Więc urlopu nie rozliczamy już w dniach, lecz wyłącznie w godzinach, i taką informację podaje się w świadectwie pracy.

Urlop pół etatu
Zasady udzielania urlopu

Obliczając urlop trzeba pamiętać, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, również w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dla pracownika zatrudnionego na:
pełny etat jest to:
– 208 godzin przy 26 dniach urlopu
– 160 godzin przy 20 dniach urlopu
na pół etatu :
– 104 godziny czyli 26 dni
– 80 godzin przy 20 dniach

Urlop na pół

KROK 1- Pracodawca robi to odpowiednio do wymiaru czasu pracy zatrudnionego. Za podstawę bierze urlop wynikający z ogólnego stażu pracy, np. 26 dni, a niepełny dzień urlopu zaokrągla do pełnego dnia. Przyjęty na pół etatu ma 13 dni, bo 1/2 x 26 dni.
KROK 2- Wymiar urlopu ustalony w pierwszym kroku (13 dni) przelicza się na godziny.
KROK 3- Urlopu udziela się tylko na dni jego pracy i wyłącznie na tyle godzin, ile tego dnia musiałby wykonywać swoje obowiązki.
KROK 4- Odejmij z puli urlopowej np. półetatowca (104 godziny) wykorzystywany wypoczynek.
W sytuacji gdy do zmiany etatu dochodzi w trakcie miesiąca kalendarzowego, to ustalając wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego, należy przeliczyć jego wymiar proporcjonalnie do aktualnego wymiaru etatu, licząc od początku następnego miesiąca po dokonaniu zmian.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here