Studia w Polsce

Polacy są jednym z najlepiej wykształconych narodów na świecie. Szacuje się, że w przyszłym roku połowa społeczeństwa będzie mieć tytuł magistra. W przypadku osób posiadających zdolności do przyswajania nauk ścisłych, jak najbardziej polecane są kierunki proponowane przez politechniki oraz wydziały chemii i informatyki przy uczelniach wyższych. Przy wyborze uczelni warto sprawdzić rankingi, poszukać informacji w internecie, dowiedzieć się, co uczelnia oferuje oprócz minimum programowego. Organizacja studiów w Polsce przedstawia się następująco:
Studia I stopnia – studia zawodowe, które przygotowują do pracy w określonym zawodzie.
Studia II stopnia – studia zawodowe kończące się uzyskaniem tytułu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego tytułu.
Studia III stopnia – studia doktoranckie, pozwalające na zdobycie specjalistycznej wiedzy z konkretnej dyscypliny naukowej.
Jednolite studia magisterskie – trwają od 9 do 12 semestrów (zależnie od kierunku studiów) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra lub tytułu równorzędnego.
Studia podyplomowe – pozwalają na zdobycie specjalistycznej wiedzy i poszerzenie posiadanych umiejętności w konkretnej dziedzinie.
Studia na państwowych uczelniach na studiach dziennych są dla obywateli polskich nieodpłatne. Studia wieczorowe i zaoczne na uczelniach publicznych są odpłatne. Wysokość opłat ustala uczelnia. Studia dzienne, wieczorowe i zaoczne na uczelniach prywatnych są odpłatne.

Studia dzienne, wieczorowe, czy zaoczne

1. Studia dzienne na uczelniach państwowych są wciąż najbardziej popularne. Ich największą zaletą jest fakt, że są bezpłatne. Tacy studenci są często niezależni finansowo, a ilość ćwiczeń i wykładów na uczelni jest nieporównywalnie większa, niż na studiach niestacjonarnych.
2. studia w trybie zaocznym- Plusem studiów zaocznych jest to, że zajęcia odbywają się zazwyczaj co drugi weekend i bez większego problemu można pogodzić je z pracą.
3. studia wieczorowe- Na wielu uczelniach zajęcia odbywają się w przeciągu całego dnia, za to tylko 2 lub 3 razy w tygodniu. Od studiów dziennych różni je ilość godzin zajęć, oraz fakt, że trzeba za nie płacić, niekiedy tyle, co za studia zaoczne.

Studia w Polsce
Kierunki studiów cenione przez pracodawców

Osoby, którym nie udało się dostać w I etapie na wymarzony kierunek, nie powinny się załamywać. Wielu kandydatów składa bowiem podania na więcej niż 1 kierunek i następnie rezygnuje z pozostałych. Zwalniają się zatem miejsca i uczelnie ogłaszają nabór uzupełniający.
Zarządzanie i marketing
Energetyka, elektroenergetyka, sieci i systemy energetyczne
Mechanika, budowa maszyn, automatyka, robotyka
Ekonomia, finanse, rachunkowość
Inżynieria środowiska, ochrona środowiska
Górnictwo i geologia
Chemia
Inżynieria lądowa
Ekonomia transportu, logistyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Prawo i administracja
Informatyka i telekomunikacja
Elektronika, elektrotechnika
Potrzeby rynku pracy zmieniają się niezwykle dynamicznie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here