Księgowość w spółce z o.o.

Prowadzenie księgowości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością musi odbywać się na zasadzie tzw. “pełnej rachunkowości”, zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości. W związku z tym firma zobowiązana jest do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego. Za usługi księgowe w spółce z o.o. może odpowiadać zatrudniony księgowy lub zewnętrzna firma, zajmująca się outsourcingiem księgowości.

Spółka z o.o. – na czym polega?

Spółka z o.o. jest najczęściej wybieraną formą prawną przez przedsiębiorców. Może ją utworzyć jedna lub więcej osób. Posiada osobowość prawną, musi mieć kapitał zakładowy, podzielony na udziały oraz ponosi odpowiedzialność majątkową za zobowiązania spółki.

Jak wygląda księgowość w spółce z o.o.?

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości. To podstawowa różnica w zestawieniu z jednoosobową działalnością gospodarczą, w której można prowadzić tzw. uproszczoną księgowość (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, książka przychodów i rozchodów). W każdym roku podatkowym spółka z o.o. powinna także wykonać sprawozdanie finansowe (rachunek zysków i strat, bilans oraz informacje finansowe). Kolejnym obowiązkiem księgowości w spółce z o.o. jest również sporządzanie raportów kasowych, pokazujących aktualny stan gotówki w firmie.

Na księgowość w spółce z o.o. składają się:

 • przyjęte zasady polityki rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji,
 • wycena aktywów i pasywów,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • archiwizacja dokumentacji księgowej.

Outsourcing usług księgowych w spółce z o.o.

Polecanym rozwiązaniem dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest powierzenie pełnej księgowości firmie zewnętrznej. Takie usługi oferują biura rachunkowe, m.in. Mac Accounting z Warszawy (Mokotów). Pamiętajmy, że tylko profesjonalnie i rzetelnie prowadzona księgowość jest podstawą prawidłowego funkcjonowania firmy.

Zalety outsourcingu księgowości:

 • redukcja kosztów utrzymania firmy (utrzymanie pracownika, programy finansowo-księgowe),
 • płaci się tylko za wykonane usługi,
 • oszczędność czasu,
 • przedsiębiorca może skupić się na rozwoju swojej głównej działalności,
 • stały dostęp do dokumentacji,
 • współpraca online z firmą outsourcingową,
 • rzetelnie wykonywana praca, wsparcie profesjonalistów,
 • firma zewnętrzna dostarcza raporty z wykonywanej pracy,
 • zachowanie poufności wszystkich firmowych danych,
 • biura rachunkowe dostosowują swoje oferty do indywidualnych potrzeb klientów.

Prowadzenie pełnej księgowości w spółce z o.o. jest sprawą złożoną i wymaga fachowej wiedzy (zmieniające się przepisy) oraz skrupulatności. Za księgowość w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają bowiem wszyscy wspólnicy. Aby uniknąć błędów, a także mieć pewność, że wszystkie procedury zostaną wykonane profesjonalnie, warto skorzystać z oferty biura rachunkowego, takiego jak Mac Accounting, które świadczy usługi outsourcingu księgowości. Ta oferta skierowana jest zarówno dla początkujących firm, jak i tych większych oraz doświadczonych w biznesie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here