działalności gospodarczej

Założenie własnej firmy nie jest tak trudne, jakby się wydawało. Mając dobry biznesplan oraz odpowiedni wkład finansowy, możemy śmiało zarejestrować swoje przedsiębiorstwo i rozpocząć działalność.działalności gospodarczej

Kroku po kroku jak założyć własną firmę

1. Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta- zgłoszenie do ewidencji. Przy zgłoszeniu działalności gospodarczej należy przedstawić dokument tożsamości. Opłata za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zgłoszenia do ewidencji dokonuje każdy ze wspólników z osobna – każdy też wnosi osobno opłatę.
2. Numer REGON w Urzędzie Statystycznym- W ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy wystąpić do właściwego ze względu na adres zamieszkania urzędu statystycznego o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej – nadanie numeru statystycznego REGON.
3. Firmowe konto bankowe i pieczątka- Przy zakładaniu działalności gospodarczej na własny rachunek, należy pamiętać o obowiązku posiadania firmowego rachunku bankowego. Obowiązkowe jest założenie konta firmowego powiadomienie odpowiednich organów o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego Twojego przedsiębiorstwa. Pieczątka firmowa jest natomiast niezbędna m.in. przy zakładaniu rachunku bankowego lub wystawianiu dokumentów sprzedaży. Wyrabiając pieczątkę firmową, samodzielnie określa się dane, które się na niej znajdą.
4. Urząd Skarbowy – NIP i wybór formy opodatkowania- Po pierwsze, musisz dokonać rejestracji NIP. W przypadku 1-osobowej działalności gospodarczej Twój NIP stanie się jednocześnie NIPem Twojej firmy – wypełnić odpowiedni formularz jednak musisz i tak, tyle że numer znasz od razu.
5. Składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS- Potrzebne formularze: ZUS ZFA, ZUS ZPA, ZUS ZUA, ZUS ZZA.
Jeśli nie zatrudniasz pracowników – ten punkt już Cię nie dotyczy.
6. Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy- Jeśli przedsiębiorca – pracodawca zatrudni pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia musi powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego państwowego

Koszty prowadzenia firmy

1. Opłaty administracyjno – skarbowe- podatki, składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) oraz, w niektórych przypadkach wpłaty na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Są to między innymi:
Podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
Podatek VAT
Koszty ZUS
Wpłaty na PFRON
Dodatkowe opłaty administracyjno – skarbowe
2. Bieżące koszty prowadzenia firmy- przypadkach większych firm należy wziąć pod uwagę zakup licencji, wynajem bądź kupno lokalu, koszty księgowości, koszty zakupu maszyn, urządzeń, komputerów oraz pozostałych niezbędnych materiałów biurowych. Nie należy zapominać również o kosztach związanych z zatrudnieniem pracowników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here