Egzamin Cambridge English Advanced znany jest również pod nazwą Certificate in Advanced English (CAE). Zdanie egzaminu potwierdza, że kursant który do niego podszedł zna angielski na bardzo dobrym poziomie. Poziom ten określa się jako profesjonalistę, który pracuje w biznesie lub studenta na studiach licencjackich

Na czym polega egzamin?

Egzamin CAE składa się z czterech części. W pierwszym dniu zdaje się Reading, czyli czytanie ze zrozumieniem, Use of English, czyli test gramatyczno – językowy. Tego samego dnia zdaje się też Listening, czyli słuchanie i Writing, czyli pisanie. Kolejnego dnia przechodzi się do części ustnej. Zdawana jest ona w parach, przed komisją egzaminacyjną. Warto przygotować się do tego egzaminu w ten sposób, by mieć opanowane: pisanie kompleksowych raportów i e-maili, robienie notatek w czasie spotkań i wykładów, prezentowanie złożonych problemów po angielsku oraz rozumienie różnorodnych tekstów.

Płynne posługiwanie się językiem angielskim

Zdanie egzaminu językowego z zakresu CAE jest wiadomością dla pracodawcy, kontrahenta bądź władz uczelni, że dana osoba płynnie posługuje się językiem angielskim, czy to w sytuacjach zawodowych, czy akademickich. CAE jest jednym z najbardziej znanych testów w języku angielskim na świecie na poziomie zaawansowanym. Jest on uznawany przez ponad 6000 instytucji na całym świecie, w tym uczelnie, pracodawców, jak i instytucje rządowe. Uznają go takie marki jak: Coca – Cola, HP, Bank Millenium, KPMG, Siemens, Adidas oraz wielu innych. Dzięki zdaniu CAE w Warszawie można zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach, czy też zostać zwolnionym z egzaminów końcowych z języka angielskiego. Student może też ubiegać się o udział w programach wymiany międzyuczelnianej. Dodatkowo, kiedy przejdzie się przez odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, to można uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych i w szkołach średnich. CAE honorowany jest także przez Urząd Służby Cywilnej i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Stanowi także potwierdzenie kwalifikacji językowych w takich zawodach jak pilot wycieczek czy przewodnik turystyczny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here