Zaburzony dar mowy

Porozumiewanie się jednego człowieka z drugim jest możliwe dzięki mowie. W tej wydawałoby się prostej czynności bierze udział wiele narządów. Dzięki mowie można przekazywać uczucia, myśli oraz komunikować się. Jeśli jednak przekaz językowy jest zaburzony, to następuje problem w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Jak więc zadbać o to, żeby w sposób prawidłowy porozumiewać się z innymi?

Co umożliwia komunikowanie się z innymi

Przekaz językowy może mieć formę ustną, pisemną lub niewerbalną. Za pomocą mowy przekazuje się i odbiera różnego rodzaju komunikaty. Wydaje się, że mowa jest bardzo prostym zjawiskiem, na co dzień nie zastanawiamy się nad tym, jak niezwykły jest to dar. Aby móc komunikować się z drugim człowiekiem, oprócz narządu mowy (tak zwanego aparatu mowy), potrzebne jest korzystanie z narządu słuchu i głosu. Oprócz aparatu mowy, niezbędne jest właściwe korzystanie z układu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Okazuje się więc, że proces komunikowania się jest skomplikowanym zjawiskiem. To nie tylko mówienie, ale także rozumienie i przetwarzanie danych, które dochodzą do nas z otaczającego środowiska. Każdy człowiek rozwija się indywidualnie, jednak są pewne następujące po sobie poziomy, które stanowią granice poszczególnych etapów rozwoju dziecka. Kształtowanie się i rozwój mowy powinno być opanowane w pełni w momencie rozpoczęcia edukacji szkolnej dziecka. Do jednych z elementów związanych z właściwą mową należy opanowana artykulacja wszystkich głosek.

Pomoc terapeutyczna w wyrażaniu siebie

Czasami okazuje się, że aparat mowy u dziecka nie funkcjonuje prawidłowo. Szczególnie widoczne jest to u dzieci z zaburzeniami, takimi jak autyzm, afazja, mózgowe porażenie czy alalia. Na przykład, jeśli dziecko przeżuwa pokarm w minimalnym stopniu albo nie robi tego w ogóle, to jest to wyraźny sygnał, że takie narządy jak żuchwa, wargi lub język nie pracują prawidłowo. W celu poprawy funkcjonowania między innymi tych narządów oraz wyrobieniu prawidłowych nawyków związanych z działaniem narządów artykulacyjnych, wiele osób decyduje się na logopedę stosującego technikę manualną. Terapeuta za pomocą dłoni pomaga ułożyć narządy artykulacyjne tak, żeby odpowiadały one opisowi danej głoski. Metoda manualna polega więc na ucisku i przesuwaniu narządów mowy, w celu wymuszenia ruchu artykulacyjnego samogłosek i spółgłosek. Dzięki tej manualnej terapii dziecko kojarzy ruch z prawidłowym dźwiękiem. Poza tym, jeśli uda się wywołać głoski, to jest szansa na nabycie umiejętności tworzenia sylab, wyrazów, a w dalszym etapie również zdań. Terapia manualna jest nieodzownym elementem stosowanym w Metodzie Krakowskiej w gabinetach Juniora.pl. Jej celem jest usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych, bez których nie da się prawidłowo korzystać z daru mowy.

Każdemu rodzicowi zależy, żeby ich dziecko potrafiło się komunikować z innymi osobami. Dużym osiągnięciem jest więc moment, w którym dziecko z zaburzeniami rozwoju, potrafi wyrażać swoje uczucia i myśli za pomocą prawidłowo skonstruowanych słów lub zdań. Właściwie dobrana terapia pomaga dziecku w funkcjonowaniu w społeczeństwie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here