Czym różni się model TCP IP od modelu OSI?
Czym różni się model TCP IP od modelu OSI?

Czym różni się model TCP/IP od modelu OSI?

W dzisiejszych czasach, gdy korzystamy z Internetu na co dzień, warto zrozumieć, jak działa komunikacja między urządzeniami w sieci. Dwa najważniejsze modele referencyjne, które opisują tę komunikację, to model TCP/IP i model OSI. W tym artykule przyjrzymy się różnicom między tymi dwoma modelami, ich zastosowaniom oraz wyzwaniom, z jakimi się spotykają.

Wprowadzenie

Zanim przejdziemy do szczegółowej analizy różnic między modelem TCP/IP a modelem OSI, warto najpierw zrozumieć, czym są te modele i jak są używane w dzisiejszych sieciach komputerowych.

Model TCP/IP

Model TCP/IP, który jest skrótem od Transmission Control Protocol/Internet Protocol, jest modelem referencyjnym używanym do opisu komunikacji w sieciach komputerowych. Składa się z czterech warstw: warstwy dostępu do sieci, warstwy internetowej, warstwy transportowej i warstwy aplikacji.

Warstwa dostępu do sieci

Warstwa dostępu do sieci jest odpowiedzialna za komunikację między urządzeniami w tej samej sieci lokalnej. Wykorzystuje różne protokoły, takie jak Ethernet czy Wi-Fi, aby umożliwić przesyłanie danych między urządzeniami.

Warstwa internetowa

Warstwa internetowa jest odpowiedzialna za przesyłanie danych między różnymi sieciami. Wykorzystuje protokół IP (Internet Protocol), który nadaje adresy IP urządzeniom i umożliwia im komunikację na poziomie sieci.

Warstwa transportowa

Warstwa transportowa jest odpowiedzialna za zapewnienie niezawodnej komunikacji między urządzeniami. Wykorzystuje protokoły takie jak TCP (Transmission Control Protocol) i UDP (User Datagram Protocol), które dzielą dane na pakiety i zapewniają ich poprawne dostarczenie.

Warstwa aplikacji

Warstwa aplikacji jest najwyższą warstwą modelu TCP/IP i obejmuje różne protokoły, takie jak HTTP, FTP czy SMTP. Te protokoły umożliwiają komunikację między aplikacjami działającymi na różnych urządzeniach.

Model OSI

Model OSI, który jest skrótem od Open Systems Interconnection, jest innym modelem referencyjnym używanym do opisu komunikacji w sieciach komputerowych. Składa się z siedmiu warstw: warstwy fizycznej, warstwy łącza danych, warstwy sieciowej, warstwy transportowej, warstwy sesji, warstwy prezentacji i warstwy aplikacji.

Warstwa fizyczna

Warstwa fizyczna jest odpowiedzialna za przesyłanie bitów danych między urządzeniami. Obejmuje różne aspekty, takie jak kable, złącza i sygnały elektryczne.

Warstwa łącza danych

Warstwa łącza danych jest odpowiedzialna za przesyłanie ramek danych między sąsiednimi urządzeniami. Wykorzystuje różne protokoły, takie jak Ethernet czy PPP, aby zapewnić niezawodną komunikację na poziomie łącza.

Warstwa sieciowa

Warstwa sieciowa jest odpowiedzialna za przesyłanie pakietów danych między różnymi sieciami. Wykorzystuje protokoły takie jak IP (Internet Protocol) i ICMP (Internet Control Message Protocol), aby umożliwić komunikację na poziomie sieci.

Warstwa transportowa

Warstwa transportowa jest odpowiedzialna za zapewnienie niezawodnej komunikacji między urządzeniami. Wykorzystuje protokoły takie jak TCP (Transmission Control Protocol) i UDP (User Datagram Protocol), które dzielą dane na pakiety i zapewniają ich poprawne dostarczenie.

Warstwa sesji

Warstwa sesji jest odpowiedzialna za zarządzanie sesjami komunikacyjnymi między aplikacjami. Zapewnia, że dane są przesyłane w odpowiedniej kolejności i że komunikacja jest bezpieczna.

Warstwa prezentacji

Warstwa prezentacji jest odpowiedzialna za konwersję danych na odpowiedni format, aby mogły być zrozumiane przez aplikacje. Obejmuje kompresję, szyfrowanie i inne operacje na danych.

Warstwa aplikacji

Warstwa aplikacji jest najwyższą warstwą modelu OSI i obejmuje różne protokoły, takie jak HTTP, FTP czy SMTP. Te protokoły umożliwiają komunikację między aplikacjami działającymi na różnych urządzeniach.

Różnice między modelem TCP/IP a modelem OSI

Teraz, gdy mamy już ogólne pojęcie o modelach TCP/IP i OSI, możemy przejść do analizy różnic między nimi.

Liczba warstw

Jedną z głównych różnic między tymi modelami jest liczba warstw. Model TCP/IP składa się z czterech warstw, podczas gdy model OSI składa się z siedmiu warstw. Model TCP/IP

Model TCP/IP różni się od modelu OSI pod wieloma względami. Jedną z głównych różnic jest liczba warstw. Model TCP/IP składa się z 4 warstw: warstwy dostępu do sieci, warstwy internetowej, warstwy transportowej i warstwy aplikacji. Natomiast model OSI składa się z 7 warstw: warstwy fizycznej, warstwy łącza danych, warstwy sieciowej, warstwy transportowej, warstwy sesji, warstwy prezentacji i warstwy aplikacji.

Link do strony: https://www.joujou.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here