Co oznaczają 3 ostatnie cyfry PESEL?

PESEL, czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, to unikalny numer identyfikacyjny przypisywany każdemu obywatelowi Polski. Składa się on z 11 cyfr, z których trzy ostatnie mają szczególne znaczenie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym trzem cyfrom i dowiemy się, jakie informacje można odczytać z ich wartości.

Historia PESEL

PESEL został wprowadzony w Polsce w 1979 roku i od tego czasu jest podstawowym numerem identyfikacyjnym dla obywateli. Jego wprowadzenie miało na celu ułatwienie ewidencji ludności oraz umożliwienie identyfikacji każdej osoby w systemach administracyjnych. Numer PESEL jest obowiązkowy przy załatwianiu wielu spraw urzędowych, takich jak rejestracja pojazdów, zawieranie małżeństwa czy składanie wniosków o świadczenia socjalne.

Budowa numeru PESEL

Numer PESEL składa się z 11 cyfr, które mają określone znaczenie. Pierwsza cyfra oznacza płeć osoby – jeśli jest ona parzysta, to oznacza, że mamy do czynienia z mężczyzną, natomiast jeśli jest nieparzysta, to jest to kobieta. Kolejne dwie cyfry wskazują na ostatnie dwie cyfry roku urodzenia. Następnie mamy dwie cyfry oznaczające miesiąc urodzenia, a kolejne dwie cyfry wskazują na dzień urodzenia. Kolejne trzy cyfry są przypisane losowo i służą do unikatowej identyfikacji danej osoby.

Co oznaczają 3 ostatnie cyfry PESEL?

Trzy ostatnie cyfry numeru PESEL mają szczególne znaczenie i zawierają informacje dotyczące kontroli poprawności numeru. Pierwsza z tych cyfr jest tzw. cyfrą kontrolną, która jest obliczana na podstawie pozostałych cyfr numeru PESEL. Jej zadaniem jest zapewnienie, że numer PESEL został poprawnie wprowadzony i nie zawiera błędów. Algorytm obliczania cyfry kontrolnej jest skomplikowany i opiera się na wagach przypisanych poszczególnym cyfrom numeru PESEL.

Drugą z trzech ostatnich cyfr jest tzw. cyfra weryfikacyjna. Jej zadaniem jest potwierdzenie, że numer PESEL został poprawnie wprowadzony i nie zawiera błędów. Algorytm obliczania cyfry weryfikacyjnej również jest skomplikowany i opiera się na wagach przypisanych poszczególnym cyfrom numeru PESEL.

Ostatnia z trzech cyfr to tzw. cyfra kontrolna dla daty urodzenia. Jej zadaniem jest sprawdzenie, czy data urodzenia wprowadzona w numerze PESEL jest poprawna. Algorytm obliczania tej cyfry również jest skomplikowany i opiera się na wagach przypisanych poszczególnym cyfrom numeru PESEL.

Zastosowanie numeru PESEL

Numer PESEL ma wiele zastosowań w Polsce. Jest on niezbędny przy załatwianiu wielu spraw urzędowych, takich jak rejestracja pojazdów, zawieranie małżeństwa czy składanie wniosków o świadczenia socjalne. Numer PESEL jest również wykorzystywany w systemach informatycznych, takich jak bazy danych medycznych czy systemy ubezpieczeń społecznych. Dzięki PESEL możliwe jest jednoznaczne zidentyfikowanie każdej osoby i przypisanie jej odpowiednich danych.

Wyzwania związane z numerem PESEL

Mimo że numer PESEL jest powszechnie stosowany i ułatwia wiele procesów administracyjnych, istnieją również pewne wyzwania związane z jego używaniem. Jednym z głównych wyzwań jest ochrona prywatności danych osobowych. Numer PESEL zawiera wiele informacji, takich jak data urodzenia i płeć, które mogą być wykorzystane do celów niezwiązanych z administracją. Dlatego ważne jest, aby odpowiednio chronić numer PESEL i nie udostępniać go osobom trzecim bez upoważnienia.

Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie poprawności numeru PESEL. Wprowadzenie błędnego numeru PESEL może prowadzić do różnych problemów, takich jak utrudnienia w załatwianiu spraw urzędowych czy problemy z systemami informatycznymi. Dlatego ważne jest, aby dokładnie sprawdzać numer PESEL i upewnić się, że został poprawnie wprowadzony.

Podsumowanie

Numer PESEL składa się z 11 cyfr, z których trzy ostatnie mają szczególne znaczenie. Pierwsza z tych cyfr oznacza płeć osoby, kolejne dwie wskazują na rok urodzenia, dwie następne na miesiąc urodzenia, a kolejne dwie na dzień urodzenia. Trzy ostatnie cyfry to cyfra kontrolna, cyfra weryfikacyjna oraz cyfra kontrolna dla daty urodzenia. Numer PESEL ma wiele zastosowań w Polsce, ale wiąże się również z pewnymi wyzwaniami, takimi jak ochrona prywat

Wezwanie do działania: Sprawdź, co oznaczają 3 ostatnie cyfry PESEL i dowiedz się więcej na ten temat!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here